Vybrané příběhy našich firem

CEDA

 • vytipování podnikatelské příležitosti: využití vektorových map pro automobilovou navigaci
 • vytipování nositelů know-how: PF-art, s.r.o. a Kartografie Praha
 • formulace projektu na vybudování společného podniku na vytváření a prodej digitálních mapových podkladů
 • získání investorů
 • založení Central European Data Agency, a.s. (2000)
 • zahájení strategické spolupráce s TeleAtlas (2001)
 • dynamický růst na českém trhu, zahájení operací na Slovenku (2005)
 • spuštění služby CEDA Web Services
 • stabilizovaná pozice na trhu ČR a SR, spolupráce s TomTom, Google
 • přejmenování na CEDA Maps, a.s. (www.ceda.cz)

TreKog

 • vytipování problému: nárůst kognitivních poruch v seniorské populaci
 • detekování Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) jako nositele expertizy k jeho řešení
 • formulace společného projektu TreKog – vývoj počítačové hry pro seniory na tréning a testování kognitivních schopností
 • získání financování na proof-of-concept z OP PPR (2019-2020)
 • vyvinut prototyp hry a pozitivně otestován zájem o ni v seniorské populaci
 • založení start-upu se připravuje na 2021