O společnosti WinstonSQUARE

Pomáháme vytvářet a akcelerovat spin-off firmy pro podniky, vysoké školy a výzkumné instituce v perspektivních odvětvích.

Kultura vytváření specializovaných spin-off firem nad nápady nebo výsledky výzkumu a vývoje vzniklými v prostředí vysokých škol nebo podniků je v ČR na nízké úrovni. Přitom jde o jednu z velmi důležitých cest, jak úspěšně dostat na trh nápad, který by mohl být v počátečních fázích svého vývoje ohrožen velikostí či určitou zkostnatělostí podniku či instituce, ve které vznikl.

Řízené vymístění nápadu do specializované společnosti „spin-off firmy“ umožňuje akcelerovat nápad či výsledek výzkumu do komerčního řešení za zachování všech principů ošetření duševního či jiného vlastnictví. Umožňuje vytvořit a podporovat dedikovaný manažerský tým, který není vyrušován jinými projekty nebo výzkumnými úkoly a je motivován podílem na budoucích výsledcích.

Winstonsquare je kvalifikovaným průvodcem a spolutvůrcem v tomto procesu.

Jak pracujeme

Vyhledávání spin-off

 • vyhledávání a evaluace komercializovatelných nápadů v podnicích nebo institucích

Vznik spin-off

 • ošetření IP a jeho přenosu do nově vzniklé společnosti
 • vznik spin-off společnosti a její právní ukotvení
 • formování a doplňování manažerského týmu
 • pomoc se zajištěním soukromých a veřejných zdrojů kapitálu pro rozvoj společnosti

Rozvoj spin-off

 • inkubace a mentoring nápadu/produktu
 • spolupráce na prodeji společnosti

V čem se lišíme od konkurence

 • Sledování trendů a českého výzkumu, využívání nástrojů Competititve Intelligence
 • Dlouhodobá spolupráce s univerzitami a Akademií věd
 • Unikátní know-how v oblasti propojování soukromých a veřejných finančních nástrojů pro podporu podnikání
 • Pomoc při formování řešitelského týmu
 • Kvalitní mentorská podpora rozvoje spin-off společnosti
 • Vysoká zainteresovanost na finančním úspěchu

Typický zákazník WinstonSQUARE

Vysoká škola nebo výzkumná instituce,

kterým pomáháme s komerční realizací know-how vzniklého v rámci jejich vědeckovýzkumné činnosti.

Podnik,

který má zájem kultivovat určitou oblast či nápad jako separátní podnikatelský projekt.

Podnikatelský tým – nositel projektu

založeného na komercializaci produktu nebo služby postavených na výsledcích výzkumu a/nebo vývoje.

Kolik naše služby stojí

WinstonSQUARE má zájem o úspěch jím podporovaných spin-off společností, proto vždy pracuje v kombinaci fixní ceny a podílu z úspěchu realizovaného projektu