Naše zkušenosti

Jádro Winstonsquare

Jádro Winstonsquare tvoří odborníci se zkušenostmi v oblasti identifikace a hodnocení nápadů, inovací a výsledků vědy a výzkumu, soukromého a veřejného financování inovačních projektů a inkubace a akcelerace startupových firem. Mají zkušenosti z řady projektů, kdy podporovali vznik úspěšných startupů nebo se v nich přímo účastnili.

Ivan Dvořák

je zakladatelem (1994) a spolumajitelem inovační agentury ILA zaměřené na transfer znalostí a technologií a dotační poradenství. Řídil desítky inovačních projektů a založení řady start-upů, s jejichž řízením a dalším rozvojem má dlouhodobé zkušenosti. Zaměřuje se zejména na hodnocení aplikačního potenciálu výsledků V&V a metodiku zakládání technologických start-upů. Působil jako člen poradního panelu DG Research and Innovations EK a je expertem pro hodnocení projektových žádostí v programu Horizon2020.

Kateřina Čihařová

je spolumajitelkou inovační agentury ILA, kde řídila mnoho inovačních projektů a poradenských zakázek, zejména v oblastech přírodních a lékařských věd, zdravotnictví a sociální péče. Od roku 2005 se zabývá i zakládáním start-up společností, kde využívá i svých dřívějších zkušeností z působení na MZ ČR a jako ředitelky soukromého zdravotnického zařízení. Zaměřuje se zejména na získávání financování pro založení a rozvoj start-up společností z veřejných zdrojů. Je expertkou pro hodnocení projektových žádostí v programu Horizon2020.

Ota Novotný

je zakladatelem xPORT Business akcelerátoru VŠE v Praze, kterým za pět let od jeho vzniku prošlo více než osmdesát projektů. Některé z nich potom následně získaly investice v řádech milionů EUR. S potřebami startupových firem a nastavováním akceleračních programů má dlouhodobé zkušenosti. Od vzniku TA ČR zaměřené na podporu aplikovaného výzkumu je jedním ze členů hodnotících panelů různých programů, kde se setkává s potřebami a stavem aplikovaného výzkumu v ČR a jeho uváděním do praxe.