Investorský klub WinstonSQUARE

Vítejte na stránce Investorského klubu WINSTONSQUARE!

Náš klub je neformálním sdružením business angelů a obecně fyzických osob, které mají zájem investovat do rozvoje nových dynamických společností využívajících výsledky vědeckého výzkumu a experimentálního vývoje prostřednictvím portálu Winstonsquare.

Členství v klubu jim umožňuje investorům své peníze do projektů podle jejich vlastní volby, ale nezavazuje k ničemu jinému než k dodržování Statutu klubu a zásad ochrany důvěrných informací, ke kterému se zavážou při registraci. Podmínky případné investice se stanovují individuálně s ohledem na každý daný konkrétní příklad.

Veškerá komunikace na těchto stránkách je diskrétní a podléhá zásadám striktní ochrany důvěrných informací!

Přihlaste se