Stavíme spin-off firmy v perspektivních odvětvích

Investorský klub WINSTONSQUAREPřidej se do start-upového týmu!
Projekt: PoC trandisciplinárních komercializačních konceptů PoC ILA III
Reg. č.: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000825
Realizátor: ILA, s.r.o.
Partner: Vysoká škola ekonomická v Praze
je částečně financován z Operačního program Praha pól růstu ESIF.